Bars Tool


חידוד סכינים - שימוש בסכיני מטבח מקצועיים

קרא עוד...

חידוד סכינים - שימוש בסכיני מטבח מקצועיים


חוקים האוסרים על צער בעלי חיים היו קיימים עוד בימי קדם. אולם לא בכל התרבויות. תרבויות רבות בעת העתיקה לא ראו פסול מוסרי בהתעללות בעלי חיים. אך בתרבויות מעטות בעת העתיקה ובכללם התרבות היהודית וההלכה היהודית אסרו הפרת הסדרי ראייה על התעללות בבעלי חיים ללא כל סיבה. כבר בימי התלמוד הופיעו ויכוחים רבים אם איסור של צער בעלי חיים הוא צווי מקראי או איסור שהטילו חז"ל. איך שלא יהיה, האיסור היה קיים והתעללות שלא לצורך נחשבה אכזרית ביותר. וגם השחיטה מותרת היא רק אם נעשה חידוד סכינים למניעת צער בע"ח, בנוסף לאיסור הכללי של צער בעלי חיים היו קיימים איסורים שונים שבאו למנוע נזק וצער לבעלי חיים כמו האיסור ששור וחמור ידושו יחדיו משום שאינו דומה כוחו של החמור לכוחו של השור. לא תחסום שור בדישו, וכן הציווי ונתת עשב לשדך ובהמתך. כל הציווים האלו הראו את יחסה החיובי של ההלכה לאיסור זה.

אומנם חוקים מדינתיים וממשלתים נגד איסור זה החלו לראשונה להתפרסם רק במאה ה 18 תחת הממלכה המאוחדת,בריטניה, שהייתה חלוצה בתחום המשפטי של צער בעלי חיים. החוקים הראשונים היטיבו עם סוסים וכלבים בדגש על אילוף כלבים מבוקר. יותר מאוחר נוספו איסורים גם נגד ציד שועלים וחיות נוספות. חוקים מעין אלו גרמו להשפעה גדולה במאה ה 19 גם במדינות הנאורות והלברליות כמו ארצות הברית וקנדה. חוקים אלו כללו מתן זכויות לבעלי חיים למקום לינה ומחסה, אוכל, בדיקות רפואיות ראויות ועוד. כחלק מהתפתחות החקיקה בנושא זה הוטלו חוקים רבים לרבות האיסור בשימוש בצורה אכזרית בבעלי חיים למטרות בידור ושעשוע כמו במופעי קרקס ותחרויות ספורט.
בשנים האחרונות קמו גופים ללא מטרות רווח רבים הנאבקים לחקיקה נוספת ורחבה יותרה בזכויותיהם של בעלי החיים. גופים גדולים כאלו מצויים בארצות הברית בקנדה ובארצות אירופה, גם בארץ קיימים גופים אלו כמו "צער בעלי חיים" ו"תנו לחיות לחיות". גופים אלו הוא מעוניינים לקדם בקרב אזרחי ישראל את המודעות לנושא התאכזרות בבעלי חיים. כמו אכילת בשר שמקורו מטיפול לקוי ואכזרי של מגדליהם, מגבלות על ניסויים בבעלי חיים ומציאת חלופות לניסויים מעין אלו.

חלק מהחוקים בדין הישראלי המגנים על בעלי החיים מקורם במשפט הבריטי שהשפיע בנושא זה על החוק הישראלי בנושא זה. איסורים רבים כמו נטישה של בעלי חיים, התעללות באכזריות ללא סיבה, ניסויים בבעלי חיים ,משחקים בבעלי חיים, הדברות מזיקות יתר על המידה וכיו"ב. גופים הנאבקים על הזכויות לבעלי חיים מנסים בכל כוחם לעגן במשפט הישראלי חוקים נוספים שיקלו על בעלי החיים. שפעמים רבות מסייעים לאדם כמו עיוורים שמקבלים כלבי נחיה אחר שעברו הכשרה של הדברות למשימה זו או כלבים המשמשים את כוחות הביטחון ועושים את מלאכתם נאמנה שמצילה פעמים רבות אותנו, בני האדם.
מה טוב אם נדע להכיר טובה ונסות לצמצם כל כמה שאפשר בשימוש בעלי חיים.

פרטים נוספים באתר bevaknives.co.il

צור קשר


Thank You ! Your email has been delivered.